Tutorial (principiants) 3×3

El més important per aprendre a fer el cub fent servir el mètode de principiants és aprendre el nom de les peces del cub. Aquetsta imatge indica el nom de les tres peces qué te un cub.

Primer, em de dur les aristes del color que volem fer a la cara oposada del cub (dona igual el ordre i si les aristes i el centre coincideixen)

tenim la creu (blava) feta en la cara oposada (en el meu cas la cara oposada del centre balu és la verd)

Has de rotar la capa hon hi ha la creun inversa fins que una de les aristes coincideixi:

dav

Una vegada tens l’arista  coincidint amb el centre, has de girar la capa frontal fins que coincideix amb el color del centre de la creu:

Repetim aquest procés fins que tenim tota la creu:

 Així tenim tota la creu feta.

Contenido del acordeón